Kommunikasjon i helsetjenesten

Svenske Socialstyrelsen har utgitt et temahefte om kommunikasjon som medvirkende faktor til uønskede hendelser i helsetjenesten. Heftet inneholder både casebeskrivelser og lenker til rapporter og artikler.

Les hele temaheftet her (pdf).