Velkommen

Pasientsikkerhet.no inneholder temaartikler, praktiske tips, metoder og anonym læringsinformasjon fra uønskede hendelser (avvik) i helsetjenesten. Sidene er beregnet på helsepersonell samt ledere og kvalitetsrådgivere i helsetjenesten. Pasientsikkerhet.no har som formål å bidra til at fokuset rundt uønskede hendelser dreies fra skyld og straff til årsaksanalyse og systemforbedring.

I menyen til venstre finnes blant annet:
Tema – Basiskunnskap om pasientsikkerhet: forekomst av uønskede hendelser, definisjoner og faglige temaer
Case – Casebeskrivelser / systemårsaksanalyser av uønskede hendelser
Verktøy – Praktiske tips og metoder i arbeidet med pasientsikkerhet og avviksbehandling
Fagnyheter – Aktuelle presseoppslag og anbefalte fagartikler om pasientsikkerhet

«We cannot change the human condition, but we can change the conditions under which humans work.»
James Reason