Tag Archive for legemidler

Endret pakningsdesign ga signifikant bedre og raskere treffsikkerhet

En studie presentert av overlege Sigurd Hortemo ved Legemiddelverket på et seminar for legemiddelkomiteer den 31. mai 2012 viser at små endringer i design førte til signifikant bedre treffsikkerhet (“accuracy”). Undersøkelsen ble gjennomført ved at vanlige legemiddelforpakninger ble modifisert og vist for…

Legemidler med liknende navn

Et kjent problem i helsetjenesten er at pasienter gis feil legemidler på grunn av at ulike legemiddelnavn eller -forpakninger ser eller høres like ut. Dersom fastsettelse av preparatnavn tok mer hensyn til problematikken med såkalte «look-alikes» og «sound-alikes» kunne en rekke…

Design av legemiddelforpakninger og pasientsikkerhet

Det britiske National Patient Safety Agency har utarbeidet en rapporter med anbefalinger for godt design av legemiddelforpakninger. Tallrike gode illustrasjoner i rapportene gir et forståelig bilde av hvordan navnsetting og design av legemiddelforpakninger kan øke eller redusere sannsynligheten for uønskede…

Generelt om legemidler og pasientsikkerhet

Høyrisiko-legemidler Følgende legemidler og legemiddeltyper er av Institute for safe medication practices (ISMP) regnet som å være blant de største truslene mot pasientenes sikkerhet innen medikamentell behandling: Insulin Kalium Antitrombotiske midler (antikoagulanter) som warfarin, heparin, direkte trombinhemmere etc. Opioider Magnesiumsulfat…