Tag Archive for design

Endret pakningsdesign ga signifikant bedre og raskere treffsikkerhet

En studie presentert av overlege Sigurd Hortemo ved Legemiddelverket på et seminar for legemiddelkomiteer den 31. mai 2012 viser at små endringer i design førte til signifikant bedre treffsikkerhet (“accuracy”). Undersøkelsen ble gjennomført ved at vanlige legemiddelforpakninger ble modifisert og vist for…

Design av legemiddelforpakninger og pasientsikkerhet

Det britiske National Patient Safety Agency har utarbeidet en rapporter med anbefalinger for godt design av legemiddelforpakninger. Tallrike gode illustrasjoner i rapportene gir et forståelig bilde av hvordan navnsetting og design av legemiddelforpakninger kan øke eller redusere sannsynligheten for uønskede…