Om sidene

Innholdet på dette nettstedet er basert på og henviser til anerkjente norske og internasjonale kilder, og er forsøkt formidlet på en praktisk og enkel måte. Pasientsikkerhet.no fraskriver seg ethvert ansvar – direkte eller indirekte – for uønskede konsekvenser av bruk eller feilbruk av informasjon som er gjengitt her eller i henvisninger / lenker fra denne siden. Pasientsikkerhet.no drives av sivilingeniør Thomas J. Riiser, som har lang erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i sykehus.