Author Archive for (author unknown)

Flere klager på behandling

2 277 klager kom inn til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) første halvår. Fortsetter det slik, vil NPE få over 600 klager mer i år enn i fjor.

Uønskede hendelser kan halveres

Noe av det mest risikable du kan utsette deg for i Norge i fredstid, er å ligge på sykehus. Anslagsvis 2 100 pasienter dør årlig som følge av såkalte «uønskede hendelser»

Lærerikt å bli konfrontert med avvik

Kollegabasert terapiveiledning gjør allmennpraktikerne mer reflekterte i sin forskriving av legemidler, men en del synes det er utfordrende å bli konfrontert med avvik fra ønsket praksis.

Underrapportering av avvik

I en ny rapport har Helsetilsynet sett på risikobildet i norsk kreftbehandling. Tilsynet fant at det over hele landet er en klar og betydelig underrapportering av avvik og alvorlige hendelser.

Ukultur i helsetjenesten

– Ukulturen er et lederansvar, og lederen heter Anne-Grethe Strøm-Erichsen. Men alle skal vi bidra. Det er mye å ta fatt i, skriver Jannicke Mellin-Olsen.