Forsiden

Velkommen

Pasientsikkerhet.no inneholder temaartikler, praktiske tips, metoder og anonym læringsinformasjon fra uønskede hendelser (avvik) i helsetjenesten. Sidene er beregnet på helsepersonell samt ledere og kvalitetsrådgivere i helsetjenesten. Pasientsikkerhet.no har som formål å bidra til at fokuset rundt uønskede hendelser dreies fra skyld og straff til årsaksanalyse og systemforbedring.

I menyen til venstre finner du basiskunnskap om pasientsikkerhet, fagnyheter, temasider og verktøy i pasientsikkerhetsarbeidet.

«We cannot change the human condition,
but we can change the conditions under which humans work.»
James Reason