Author Archive for admin

Ikke alle legemiddelutprøvinger publiseres

En tredjedel av et undersøkt utvalg av kliniske utprøvinger av legemidler ble ikke publisert, viser en studie publisert i British medical journal. Manglende åpenhet utgjør et problem for bransjens omdømme, og til dels også for pasientsikkerheten, ved at pasienter som…

Endret pakningsdesign ga signifikant bedre og raskere treffsikkerhet

En studie presentert av overlege Sigurd Hortemo ved Legemiddelverket på et seminar for legemiddelkomiteer den 31. mai 2012 viser at små endringer i design førte til signifikant bedre treffsikkerhet (“accuracy”). Undersøkelsen ble gjennomført ved at vanlige legemiddelforpakninger ble modifisert og vist for…

Smittevern og bruk av smykker

Redusert bruk av smykker og klokker er et viktig tiltak for bedre pasientsikkerhet. Nasjonal veileder for håndhygiene – Folkehelsa Dropper smykker på St. Olav – Sykepleien.no. Tema: Hygiene – spesialutgave av Sykepleien

Ta vare på helsepersonellet

Ta vare på helsepersonellet også når skaden har skjedd! – Kronikk i Dagens Medisin om second victim, kollegastøtte og den nye meldeordningen, kollegastøtte.

Å informere pasienten etter en uønsket hendelse

10 råd til samtalen med pasienten:  Fortell pasienten om den uønskede hendelsen i egnede omgivelser, der pasienten og / eller pårørende kan kommunisere godt med deg. Vær tydelig på hva som skjedde og hvordan det påvirker pasientens helse. Forvent og…

Informasjonsteknologi og pasientsikkerhet

Kliniske og administrative IT-systemer er både årsak til og løsning på en rekke sikkerhetsutfordringer i helsetjenesten. Her finner du relevante artikler og fagnyheter om emnet. Svikt i pasientadministrative systemer og elektroniske pasientjournaler, brev fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet.…

Legemidler med liknende navn

Et kjent problem i helsetjenesten er at pasienter gis feil legemidler på grunn av at ulike legemiddelnavn eller -forpakninger ser eller høres like ut. Dersom fastsettelse av preparatnavn tok mer hensyn til problematikken med såkalte «look-alikes» og «sound-alikes» kunne en rekke…

Design av legemiddelforpakninger og pasientsikkerhet

Det britiske National Patient Safety Agency har utarbeidet en rapporter med anbefalinger for godt design av legemiddelforpakninger. Tallrike gode illustrasjoner i rapportene gir et forståelig bilde av hvordan navnsetting og design av legemiddelforpakninger kan øke eller redusere sannsynligheten for uønskede…