Sykehusinfeksjoner

Smittevern og bruk av smykker

Redusert bruk av smykker og klokker er et viktig tiltak for bedre pasientsikkerhet. Nasjonal veileder for håndhygiene – Folkehelsa Dropper smykker på St. Olav – Sykepleien.no. Tema: Hygiene – spesialutgave av Sykepleien