Ikke alle legemiddelutprøvinger publiseres

En tredjedel av et undersøkt utvalg av kliniske utprøvinger av legemidler ble ikke publisert, viser en studie publisert i British medical journal. Manglende åpenhet utgjør et problem for bransjens omdømme, og til dels også for pasientsikkerheten, ved at pasienter som deltar i slike utprøvinger kan tenkes å akseptere risiko under forutsetning av at resultatene skal komme hele det relevante fagmiljøet til gode. Se også «Health Care’s Trick Coin» i New York Times.