Generelt om legemidler og pasientsikkerhet

Høyrisiko-legemidler

Følgende legemidler og legemiddeltyper er av Institute for safe medication practices (ISMP) regnet som å være blant de største truslene mot pasientenes sikkerhet innen medikamentell behandling:

 • Insulin
 • Kalium
 • Antitrombotiske midler (antikoagulanter) som warfarin, heparin, direkte trombinhemmere etc.
 • Opioider
 • Magnesiumsulfat inj.
 • Metotreksat p.o. utenom onkologisk bruk

Ekstra fokus bør settes på å forebygge uønskede hendelser med disse. Sikkerhetstiltakene kan være f.eks. mer informasjon om legemidlene til ansatte, begrense tilgangen / lagringen av dem, bruk av spesiell merking og automatiske alarmer, standardisering av forordning, lagring, forberedelse og administrering av dem samt å lage redundante systemer med automatisk kontroll eller uavhengige dobbeltkontroller (et manuelt og krevende tiltak som likevel ofte er den eneste mulighet). Se hele listen til ISMP her.

Tips for å oppnå god sikkerhet ved forordning av legemidler

Institute for Healthcare Improvement gir følgende råd:

 • Eliminer eller reduser forekomst av ulike styrker på samme legemiddel
 • Innfør dosering fra apoteket
 • Sørg for at informasjon om allergier følger pasienten
 • Inkluder nyrefunksjon på skjermbilder i elektroniske kurvesystemer
 • La farmasøyter gå gjennom alle forordninger
 • Ha begrensninger i mulighetene til å overstyre grenser i legemiddelsystemer og MTU
 • Bruk protokoller eller «pakker» for mer enn 75 % av ale forordninger

Les om disse og flere tips for forbedring av legemiddelsikkerhet på IHIs nettsider.