Endret pakningsdesign ga signifikant bedre og raskere treffsikkerhet

En studie presentert av overlege Sigurd Hortemo ved Legemiddelverket på et seminar for legemiddelkomiteer den 31. mai 2012 viser at små endringer i design førte til signifikant bedre treffsikkerhet (“accuracy”). Undersøkelsen ble gjennomført ved at vanlige legemiddelforpakninger ble modifisert og vist for 59 deltagere. Endringen i design gikk ut på at tekst som anga virkestoff og styrke ble plassert på hvit bakgrunn i øvre høyre hjørne og øvrig tekst redusert til 60 % størrelse.

  • Deltakerne ble flinkere til å avgjøre om to pakninger inneholdt samme eller ulike virkestoff
  • Nytt design førte til raskere beslutninger
  • Våre funn taler for at små endringer i utforming av legemiddelpakninger kan bidra til økt pasientsikkerhet¨

HOD og Legemiddelverket vil arbeide for et nytt europeisk regelverk som sikrer at virkestoffet (engelsk versjon) får en fremtredende og standardisert plassering på alle legemiddelpakninger

Se presentasjonen på Statens legemiddelverk sine sider: Gir bedre merking av legemiddelpakninger bedre pasientsikkerhet?