Tag Archive for kollegastøtte

Ivaretakelse av helsepersonell etter uønskede hendelser

Anbefalt lesing om ivaretakelse av kolleager som har vært involvert i uønskede heldelser med pasientskade. Kollegastøtteordning for å ivareta helsepersonell. Presentasjon av Anne-Berit Schelbred, Sykehuset i Vestfold. Peer support: healthcare professionals supporting each other after adverse medical events, F van Pelt, Quality…