Tag Archive for uønskede hendelser

Forekomst av uønskede hendelser i sykehus

Tap av liv og helse hos pasienter på grunn av uønskede hendelser i sykehus er et av de største risikoområdene i den vestlige verden. Retrospektive journalstudier gjennomført i en rekke land har påvist forekomst av uønskede hendelser i følgende andel av sykehusinnleggelsene:…

Årsaksanalyse

Årsaksanalyse etter uønskede hendelser skal avdekke: •    hva som skjedde – ved å oppnå forståelse og ikke fordele skyld •    hvorfor det skjedde – ved å analysere sammenheng mellom årsak og virkning •    hvordan gjentakelse kan forebygges – ved hjelp av…

Velkommen

Pasientsikkerhet.no inneholder temaartikler, praktiske tips, metoder og anonym læringsinformasjon fra uønskede hendelser (avvik) i helsetjenesten. Sidene er beregnet på helsepersonell samt ledere og kvalitetsrådgivere i helsetjenesten. Pasientsikkerhet.no har som formål å bidra til at fokuset rundt uønskede hendelser dreies fra skyld og straff til årsaksanalyse og systemforbedring.

I menyen til venstre finner du basiskunnskap om pasientsikkerhet, fagnyheter, temasider og verktøy i pasientsikkerhetsarbeidet.

«We cannot change the human condition,
but we can change the conditions under which humans work.»
James Reason