Informasjonsteknologi

Informasjonsteknologi og pasientsikkerhet

Kliniske og administrative IT-systemer er både årsak til og løsning på en rekke sikkerhetsutfordringer i helsetjenesten. Her finner du relevante artikler og fagnyheter om emnet. Svikt i pasientadministrative systemer og elektroniske pasientjournaler, brev fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet.…