Informasjonsteknologi og pasientsikkerhet

Kliniske og administrative IT-systemer er både årsak til og løsning på en rekke sikkerhetsutfordringer i helsetjenesten. Her finner du relevante artikler og fagnyheter om emnet.

Svikt i pasientadministrative systemer og elektroniske pasientjournaler, brev fra Statens helsetilsyn til Helse- og omsorgsdepartementet.

Trenger bedre grensesnitt – Computerworld