Kommunikasjon

1 av 4 epikriser har ikke definert hvem som er ansvarlig for oppfølging

En undersøkelse av utskrivningsbrev fra St. Olavs Hospital i Trondheim viste at bare halvparten av epikrisene hadde tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon om pasientene for oppfølging. En av fire epikriser hadde heller ikke definert hvem som skulle være ansvarlig for oppfølgingen. Les hele…

Kommunikasjon i helsetjenesten

Svenske Socialstyrelsen har utgitt et temahefte om kommunikasjon som medvirkende faktor til uønskede hendelser i helsetjenesten. Heftet inneholder både casebeskrivelser og lenker til rapporter og artikler. Les hele temaheftet her (pdf).