Verktøy

Å informere pasienten etter en uønsket hendelse

10 råd til samtalen med pasienten:  Fortell pasienten om den uønskede hendelsen i egnede omgivelser, der pasienten og / eller pårørende kan kommunisere godt med deg. Vær tydelig på hva som skjedde og hvordan det påvirker pasientens helse. Forvent og…

Risikoanalyse

Her er en kort oppsummering av metoder og bakgrunn for risikoanalyse av pasientsikkerhet Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) ROS-analyse på ogbedreskaldetbli.no HFMEA Healtcare failure mode and effects analysis Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA™) hos VA National Center for Patient…

Årsaksanalyse

Årsaksanalyse etter uønskede hendelser skal avdekke: •    hva som skjedde – ved å oppnå forståelse og ikke fordele skyld •    hvorfor det skjedde – ved å analysere sammenheng mellom årsak og virkning •    hvordan gjentakelse kan forebygges – ved hjelp av…