Risikoanalyse

Her er en kort oppsummering av metoder og bakgrunn for risikoanalyse av pasientsikkerhet

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

ROS-analyse på ogbedreskaldetbli.no

HFMEA Healtcare failure mode and effects analysis

Healthcare Failure Mode and Effect Analysis (HFMEA™) hos VA National Center for Patient Safety.
HFMEA på dansk, «Feilkildeanalyse» fra sikkerpatient.dk.

Lover / forskrifter
Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten
Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp krever i § 4 at virksomhetsleder gjennomfører internkontroll, herunder vurderinger av risikoforhold.