Legemidler med liknende navn

Et kjent problem i helsetjenesten er at pasienter gis feil legemidler på grunn av at ulike legemiddelnavn eller -forpakninger ser eller høres like ut.

Dersom fastsettelse av preparatnavn tok mer hensyn til problematikken med såkalte «look-alikes» og «sound-alikes» kunne en rekke uønskede hendelser vært unngått.

Institute for safe medication practices i USA sin «List of confused drug names» illustrerer problematikken.

Se også denne svenske nyhetssaken.