Fire av fem innlagte pasienter har minst ett legemiddelrelatert problem

Fire av fem pasienter innlagt på sykehus har minst ett legemiddelrelatert problem. Det viser doktorgradsavhandlingen til Hege Salvesen Blix ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Les mer her.