Tag Archive for arbeidsmiljø

Meldekultur i helsetjenesten

Helsepersonells frykt for reaksjoner fra tilsynsmyndigheten har betydning, selv om det i realiteten er en lav andel av meldingene som resulterer i vurdering av om enkeltindivider har handlet i strid med lover og regler. I Helsetilsynets rapport Meldesentralen – oppsummeringsrapport 2001–2007 finnes…

Ivaretakelse av helsepersonell etter uønskede hendelser

Anbefalt lesing om ivaretakelse av kolleager som har vært involvert i uønskede heldelser med pasientskade. Kollegastøtteordning for å ivareta helsepersonell. Presentasjon av Anne-Berit Schelbred, Sykehuset i Vestfold. Peer support: healthcare professionals supporting each other after adverse medical events, F van Pelt, Quality…