Uncategorized

Konferanser om pasientsikkerhet – presentasjoner og oppsummering

Her finnes presentasjoner fra avholdte konferanser med pasientsikkerhet som tema. Nasjonal pasientsikkerhetskonferanse arrangeres torsdag 30.09.2010 i Grieghallen i Bergen: Pasientsikkerhetskonferansen.no Presentasjoner fra den norske Pasientsikkerhetskonferansen 2009. Avholdt i Oslo 9. september 2009. BMJ QSHC International Forum on Quality and Safety in Health…

Underrapportering av avvik

I en ny rapport har Helsetilsynet sett på risikobildet i norsk kreftbehandling. Tilsynet fant at det over hele landet er en klar og betydelig underrapportering av avvik og alvorlige hendelser.

Ukultur i helsetjenesten

– Ukulturen er et lederansvar, og lederen heter Anne-Grethe Strøm-Erichsen. Men alle skal vi bidra. Det er mye å ta fatt i, skriver Jannicke Mellin-Olsen.