Konferanser om pasientsikkerhet – presentasjoner og oppsummering

Her finnes presentasjoner fra avholdte konferanser med pasientsikkerhet som tema.

Nasjonal pasientsikkerhetskonferanse arrangeres torsdag 30.09.2010 i Grieghallen i Bergen: Pasientsikkerhetskonferansen.no

Presentasjoner fra den norske Pasientsikkerhetskonferansen 2009. Avholdt i Oslo 9. september 2009.

BMJ QSHC International Forum on Quality and Safety in Health Care, March 2009, Berlin.

Presentasjoner fra den norske Pasientsikkerhetskonferansen 2008. Avholdt på Rikshospitalet 10. september 2008.

Oppsummering fra den svenske 4:e nationella konferensen om patientsäkerhet. Avholdt 17.-18. september 2008 i Stockholm.