Design av legemiddelforpakninger og pasientsikkerhet

Det britiske National Patient Safety Agency har utarbeidet en rapporter med anbefalinger for godt design av legemiddelforpakninger.

Tallrike gode illustrasjoner i rapportene gir et forståelig bilde av hvordan navnsetting og design av legemiddelforpakninger kan øke eller redusere sannsynligheten for uønskede hendelser som f.eks.doseringsfeil eller administrering av feil legemiddel.

Last ned rapportene her.

Se video om et dansk utviklet system for design av legemidler:

Les rapporten Medilabel Safety System her: www.medilabelsafety.com