Ivaretakelse av helsepersonell etter uønskede hendelser

Anbefalt lesing om ivaretakelse av kolleager som har vært involvert i uønskede heldelser med pasientskade.
Kollegastøtteordning for å ivareta helsepersonell. Presentasjon av Anne-Berit Schelbred, Sykehuset i Vestfold.
Peer support: healthcare professionals supporting each other after adverse medical events, F van Pelt, Quality and Safety in Health Care 2008;17:249-252.
Do faculty and resident physicians discuss their medical errors?, L C Kaldjian, V L Forman-Hoffman, E W Jones, B J Wu, B H Levi, G E Rosenthal, Journal of Medical Ethics 2008;34:717-722.
Side 2 i Sig undskyld & Second victim, Sikkerpatient.dk.