1 av 4 epikriser har ikke definert hvem som er ansvarlig for oppfølging

En undersøkelse av utskrivningsbrev fra St. Olavs Hospital i Trondheim viste at bare halvparten av epikrisene hadde tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon om pasientene for oppfølging. En av fire epikriser hadde heller ikke definert hvem som skulle være ansvarlig for oppfølgingen.

Les hele saken på forskning.no.